All posts by Frederik Hjortshøj

JF 2020/1 Intimitet

Intimitet

Intimitet er dybt indlejret i antropologiens metoder. I lyset af både de potentialer og konsekvenser, der kommer heraf, vil dette nummer have til formål at dele de erfaringer, som vores intime møder i felten afstedkommer. De erfaringer, der forbliver tavse, skjulte, skamfulde eller er så ambivalente, at vi ikke ved, hvor vi skal placere dem. For et øjeblik har vi derfor inviteret til at åbne op for dagbøgernes hemmeligheder. Vores håb er, at det vil inspirere til en mere levende samtale om de oplevelser, vi som antropologer bærer på indersiden.

God læsning!

JF 2018/2 Afslutninger

Afslutninger

I dette nummer af Jordens Folk følger vi afslutninger og forestillinger om afslutninger i syv artikler med fokus på Nord- og Sydeuropa, Canada, Afghanistan og Kenya. Forfatterne undersøger, hvad det betyder, at noget slutter. Hvilken kulturel betydning og kraft har afslutninger? Og hvordan kan vi bedst etnografisk udforske og forstå det, der allerede er forbi eller det, som er ved at rinde ud? Vi ved, at livet og verden engang når sin afslutning. Det gode antropologiske spørgsmål er, hvordan vi forholder os til det, og hvad det betyder for de liv, vi fører – både i vore egne samfund og i andres. Nummeret rummer også to artikler uden for tema.

JF 2019/1 Debat

Debat: Årgang 1 2019

I dette nummer af Jordens Folk, redigeret af Christian Suhr og Carolina Sanchez Boe, undersøger vi antropologiens præmisser og muligheder i den offentlige debat.

Mangfoldigheden af perspektiver, tematikker, medier og lokaliteter, som præsenteres og behandles i artiklerne, viser med største tydelighed, at antropologer kan have en vigtig og vægtig stemme i samfundet – på mange forskellige måder.