Forside

DANSK ETNOGRAFISK FORENING

Er den ældste antropologiske forening i Danmark. Vi udgiver det bredt formidlende tidsskrift JORDENS FOLK. Derudover arrangerer vi foredrag, paneldebatter og bogreceptioner om relevante antropologiske og etnografiske emner.

Så vil du vi vide mere om moderne ANTROPOLOGI og ETNOGRAFI, eller bare er interesseret i ungdommens drømme i SIBIRIEN, konfliktløsning i UGANDA og interaktionen mellem ældre og pleje-robotter i DANMARK. Så meld dig ind!

NOMINERING AF KANDIDATER TIL FORMIDLINGSPRISEN 2017
Nominering til Dansk Etnografisk Forenings Formidlingspris 2017 er nu åben.

Formidlingsprisen gives til enkeltpersoner eller grupper med tilknytning til det danske etnografiske og antropologiske miljø for fremragende formidling, hvor etnografisk viden er sat på spil og har berørt, provokeret og engageret modtagerne. Der kan være tale om tekst, tale, udstilling, film, performance, events eller en persons virke i det hele taget. Det centrale er, at etnografiske og antropologiske perspektiver har været anvendt og bidraget med viden.

Læs mere om Formidlingsprisen og tidligere års arrangementer her.

Forslag med begrundelse sendes senest 1. juli til

kontakt@etnografiskforening.dk
eller til
Dansk Etnografisk Forening
Afd. for Antropologi,
Moesgård
8270 Højbjerg