Vil du holde dig orienteret om brudepris på Ny Guinea, grindefangst på Færøerne, kricket på Tahiti, kærlighed i Århus, Pierre Bourdieus teorier og meget meget andet?
Foreningen er åben for alle, der interesserer sig for udviklingen inden for fagene etnografi og antropologi.

 

Gennem debatter og kritisk formidlingsvirksomhed søger foreningen at give en etnografisk eller antropologisk kommentar til kultur- og samfundsudviklingen.

 

Hvert år afholdes et fælles årsmøde, hvor et særligt tema behandles af danske og udenlandske forskere, især etnografer og antropologer, men også specialister fra andre fagområder.

 

DEF-medlemmer modtager gratis vores tidsskrift Jordens Folk og har samtidig gratis adgang til Moesgaard Museum ved Århus.