jordens folk

Jordens Folk er et bredt formidlende, etnografisk tidsskrift, som Dansk Etnografisk Forening har udgivet siden 1965. Tidsskriftet udkommer to gange årligt. Hvert nummer har et specifikt tema og består af en række empiri-baserede artikler skrevet af antropologer. Jordens Folk drives af en gruppe af antropologer, som både arbejder i og udenfor de akademiske miljøer. Calls udsendes via foreningens og tidsskriftets facebooksider.

Medlemmer af Dansk Etnografisk Forening modtager Jordens Folk med posten i marts og september. Klik her for at blive medlem. Ikke-medlemmer kan købe enkelt numre ved at skrive til kontakt@etnografiskforening.dk. Nyeste nummer koster 150 kr., ældre numre koster 100 kr., og numre, som er over to år gamle, koster 50 kr. Alle priser er inkl. porto.

Nye numre kan endvidere købes i museumsbutikken på Moesgård Museum.

Ansvarshavende redaktør: Katrine Mandrup Bach, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, kmbach@cas.au.dk

aktuelt call

arkiv

Tidligere numre af Jordens Folk kan læses online, ved at klikke på knappen herunder. Vi er i gang med at digitalisere alle numre siden 1965, som løbende uploades.

Jordens Folk udkommer digitalt et år efter den fysiske udgivelse. Fysiske numre kan købes via kontakt@etnografiskforening.dk. Nyeste nummer koster 150 kr., ældre numre koster 100 kr., og numre, som er over to år gamle, koster 50 kr. Alle priser er inkl. porto.

redaktion

Ala Zareini
Amalie Rævsbæk Birch
Annika Isfeldt
Carolina Sanchez Boe
Caroline Johanne Lillelund
Cecil Marie Schou Pallesen
Claire Elisabeth Dungey
Cæcilie Kildahl Kramer
Daniela Lazoroska
Iben Duvald Pedersen
Ida Sinread McDonald
Ida Sofie Matzen
Janne Flora
Kathrine Dalsgaard
Katrine Mandrup Bach (ansvarshavende redaktør)
Kenni Hede
Mads Emil Kjersgaard
Maj Hedegaard Heiselberg
Mathias Krabbe
Siri Mørch Pedersen
Thea Skaanes
Thomas Randrup Pedersen

Jordens Folks redaktion består af en række antropologer, som arbejder både i og udenfor de danske forskningsmiljøer.

Redaktionen skriver calls til nye numre, styrer reviewprocesserne og skriver reportager, interviews, anmeldelser og portrætter. Sommetider samarbejder redaktionsmedlemmerne med gæsteredaktører. 

Når der er ledige pladser i redaktionen, annonceres det på tidsskriftets facebookside.

forfattervejledning

Jordens Folk modtager kun abstracts til aktuelle calls. Hvis du har ideer til et temanummer og eventuelt har lyst til at være gæsteredaktør, så skriv et par linjer til kmbach@cas.au.dk.

Som artikelforfatter skal du overholde nogle retningslinjer, der grundet det bredere publikum er anderledes end dem, der almindeligvis gælder for et videnskabeligt fagtidsskrift. Det er vigtigt, at du, når du indsender artiklen til review, har læst forfattervejledningen grundigt og sikrer dig, at du overholder krav til artikellængde, skrivestil mv. Artikler, som ikke opfylder kravene, kan afvises af redaktionen.

vejledning til eksterne bedømmere

Den eksterne bedømmer bedes give en kritisk læsning af det tilsendte manuskript samt give redaktionen en anbefaling af, hvorvidt manuskriptet kan udgives i tidsskriftet. I udfærdigelsen af denne vurdering bedes bedømmeren vurdere fagligheden af manuskriptet, samt hvorvidt det lever op til Jordens Folks profil som et bredt formidlende tidsskrift med artikler baseret på originalt empirisk materiale. Hent hele vejledning herunder i PDF-format.