JF 2019/2 KØD

KØD

Kødets biografi frem til vores middagsborde er, som I kan se i dette temanummer, en kraftfuld case, der trækker på vores forestillingsevner, vores følelser, vores økonomi (både den profane og sakrale) og som udkrystalliserer de smagshierarkier, vi orienterer os efter. Vi håber dette nummers samling af artikler giver anledning til at tænke over kødets mange lokale og globale betydninger og ønsker jer god læsning!