Redaktion

REDAKTION

Jordens Folks redaktion:

Astrid Oberboerbeck Andersen
Thomas Brandt Fibiger
Janne Flora
Anders Sybrandt Hansen
Ida Sofie Matzen
Hele Ilkjær
Marie Kolling
Claire Elisabeth Dungey
Grete Brorholt
Kathrine Dalsgaard
Thea Skaanes
Carolina Sanchez Boe
Kathrine Mandrup Bach
Katrine Broch Hansen
Kirstine S. Hansen
Mathias Krabbe
Kenni Hede
Thomas Randrup Pedersen
Therese Thim
Annika Isfeldt
Iben Duvald Pedersen
Cecil Marie Schou Pallesen (ansvarshavende redaktør)

Manuskripter, bøger til anmeldelse, samt spørgsmål og kommentarer til JORDENS FOLK modtages gerne på redaktionens adresse:

Aarhus Universitet, Afdeling for Antropologi og Etnografi
Moesgård, 8270 Højbjerg

Tlf: 87162063 (fredag 11.00-13.00)
kontakt@etnografiskforening.dk
etnocmsp@cas.au.dk (direkte mail til vores ansvarshavende redaktør, Cecil)
Redaktionssekretær: Frederik von Lillienskjold Hjortshøj