Forfattervejledning

FORFATTERVEJLEDNING

JORDENS FOLK er et bredt formidlende, fagfællebedømt etnografisk tidsskrift, der henvender sig til alle med interesse i etnografi og de verdener, etnografien undersøger.

Vi modtager gerne forslag til artikler både inden for de kommende numres temaer og også uden for disse temaer. Har du en idé til en artikel, du gerne vil skrive til Jordens Folk, så send et par linjer til kontakt@etnografiskforening.dk, og du vil høre fra os hurtigst muligt.

Som artikelforfatter skal du overholde nogle retningslinjer, der grundet det bredere publikum er anderledes end dem, der almindeligvis gælder for et videnskabeligt fagtidsskrift.

Forfattervejledning kan hentes som PDF her.

Skrivestil:

 • Sværhedsgraden svarer til en aviskronik.
 • Placer det vigtige, særlige, det nye og spændende helt fremme i artiklen.
 • Gør stoffet levende. Sproget skal være enkelt og klart.
 • Anvend som indgangsvinkel gerne konkrete personer, begivenheder, sceniske beskrivelse, case-stories, sproglige billeder eller hvad du ellers kan finde på af visuelt appellerende midler.
 • Brug kun fagtermer hvor det er strengt nødvendigt. Fagudtryk, fremmedord og gloser fra felten skal oversættes, første gang de bruges.
 • Sæt punktummer og kommaer. Jordens Folk bruger grammatisk komma.
 • Undgå forkortelser. Skriv cirka, blandt andet, for eksempel og så videre.
 • Brug ikke fodnoter. Al information skal integreres i selve teksten.

Billeder/illustrationer:

 • Det er vigtigt, at du indsætter illustrationer i din artikel. 5-10 stykker! Primært fotos i sort/hvid eller farver, men kort, tegninger, stik og andet grafisk billedmateriale er meget velkomment.
 • Fotos skal ikke indsættes i selve artiklen, men medsendes som supplerende filer i .jpg eller .jpeg-format.
 • Skriv en kort billedtekst til hver illustration.
 • Anfør ophavsretten til billedet i billedteksten. Hvis du selv har taget alle billederne, så skriv blot til sidst i artiklen: Alle fotos af forfatteren. Det er forfatterens eget ansvar at overholde copyrightlovginingen.
 • Kvaliteten af billederne skal være af høj kvalitet, således de egner sig til tryk. 300 ppi til fotos og 1200 til tegninger.

Omfang:

 • Artiklen må højst fylde 20.000 enheder med mellemrum.

Typografi:

 • Ved citat af fremmedsprogede gloser skal du bruge kursiv.
 • Ved direkte citater: Brug “gåseøjne”. Ved indirekte citater og andre variationer skal du bruge ‘det enkelte anførselstegn’. Eksempel:”Hakuna matata”, siger Pumba hele tiden. Det betyder ‘ingen problemer’.

Manuskriptet:

Artiklen afleveres opstillet i følgende orden:

 • Titel: (rubrik) Kort og præcis og gerne lidt overraskende – tænk på titlen som en krog til at fange læserens opmærksomhed med.
 • Forfatter: Dit navn.
 • Manchet: (underrubrik) 2-5 linier som i få ord introducerer det centrale budskab i artiklen og skærper læserens lyst til at vide mere.
 • Underoverskrifter: (mellemrubrikker) For hver 4-5 afsnit/indryk laves en mindre overskrift.

Henvisninger:

 • Litteratur: Udelad eller begræns henvisninger mest muligt. Henvis for eksempel på én af følgende måder:
 • “Hele diskussionen er afstedkommet af Claude Lévi-Strauss, som i bogen Den vilde tanke satte fokus på…”
 • “Det var med bogen Money and the Morality of Exchange, at Maurice Bloch og Jonathan Parry omsider satte fokus på økonomiens…”
 • “Susanne Dybbroe skrev allerede i 1991 om problemfeltet, og siden er der…”

Altså: brug ikke parenteser med årstal og sidetal

Forslag til videre læsning:

Din artikel bør indeholde højst tre forslag til videre læsning, fortrinsvis på dansk. De opgives sidst i artiklen under overskriften ‘Forslag til videre læsning’.

Denne litteratur skal opføres som i eksemplerne nedenfor:

 • Hastrup, Kirsten (2004) Kultur: Det fleksible fællesskab. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
 • Bach, Dil (2015) ”Tigermødre som ideal eller skrækscenarie” Jordens Folk 50 (3-4).
 • Johnston, James (2013) “Filial Paths and the Ordinary Ethics of Movement” I: C. Stafford (red) Ordinary Ethics in China. London: Bloomsbury.

 

Om forfatteren:

Medsend 1-3 sætninger om dig selv, for eksempel dit nuværende arbejde, andre udgivelser eller senest afsluttede uddannelse. Disse oplysninger bringes i tidsskriftet efter forslag til videre læsning.