FORFATTERVEJLEDNING

Klik her for at hente som PDF

JORDENS FOLK er et bredt formidlende, fagfællebedømt etnografisk tidsskrift, der henvender sig til alle med interesse i etnografi og de verdener, etnografien undersøger.

Jordens Folk modtager kun abstracts til aktuelle calls. Se disse på www.etnografiskforening.dk. Hvis du har ideer til et temanummer og eventuelt har lyst til at være gæsteredaktør, så skriv et par linjer til kathrine.dalsgaard@anthro.ku.dk.

Som artikelforfatter skal du overholde nogle retningslinjer, der grundet det bredere publikum er anderledes end dem, der almindeligvis gælder for et videnskabeligt fagtidsskrift. Det er vigtigt, at du, når du indsender artiklen til review, har læst forfattervejledningen grundigt og sikrer dig, at du overholder krav til artikellængde, skrivestil mv. Artikler, som ikke opfylder kravene, kan afvises af redaktionen.

Reviewproces:

Når dit abstract er blevet godkendt, inviteres du til at indsende det færdige artikel-manuskript. Af hensyn til redaktionsprocessen, beder vi dig overholde de deadlines, som angives af redaktionen.

Når vi har modtaget dit manuskript, sendes det i review hos både en ekstern og en intern reviewer. Du modtager herefter et skema med bemærkninger og forslag til forbedringer, som du bedes inkorporere i din artikel. Du modtager også et skema, hvori vi beder dig beskrive, hvordan du har imødekommet reviewernes forslag i dit reviderede manuskript. Skemaet kan du finde her. Det indeholder følgende punkter:

 • –  Opsummering af kritik fra reviewer:
 • –  Kort beskrivelse af, hvordan artiklen er revideret for at imødekomme reviewerskommentarer og forslag:
 • –  Disse forslag har jeg ikke imødekommet + hvorfor:Skemaet skal medsendes, når du indsender artiklen anden gang.Den interne reviewer er ansvarlig for din artikel og vil give dig besked, når han/hun mener, at artiklen er klar til layout. Når artiklen er layoutet, får du den til gennemsyn til afsluttende korrektur.

Skrivestilpage1image61829696

 • § Sværhedsgraden svarer til en aviskronik.
 • §  Placer det vigtige, særlige, det nye og spændende helt fremme i artiklen.
 • §  Gør stoffet levende. Sproget skal være enkelt og klart.
 • §  Anvend som indgangsvinkel gerne konkrete personer, begivenheder, sceniske beskrivelse, case-stories, sproglige billeder eller hvad du ellers kan finde på af visuelt appellerende midler.
 • §  Brug kun fagtermer hvor det er strengt nødvendigt. Fagudtryk, fremmedord og gloser fra felten skal oversættes, første gang de bruges.
 • §  Sæt punktummer og kommaer. Jordens Folk bruger grammatisk komma.
 • §  Undgå forkortelser. Skriv cirka, blandt andet, for eksempel og så videre.
 • §  Brug ikke fodnoter. Al information skal integreres i selve teksten.

Billeder/illustrationer:

 • §  Det er vigtigt, at du indsætter illustrationer i din artikel. 5-10 stykker! Primært fotos i sort/hvid eller farver, men kort, tegninger, stik og andet grafisk billedmateriale er meget velkomment.
 • §  Fotos skal ikke indsættes i selve artiklen, men medsendes som supplerende filer i .jpg eller .jpeg- format.
 • §  Skriv en kort billedtekst til hver illustration.
 • §  Anfør ophavsretten til billedet i billedteksten. Hvis du selv har taget alle billederne, så skriv blot til sidst i artiklen: Alle fotos af forfatteren. Det er forfatterens eget ansvar at overholde copyrightlovginingen.
 • §  Kvaliteten af billederne skal være af høj kvalitet, således de egner sig til tryk. 300 ppi/dpi til fotos og 1200 til tegninger. Du kan tjekke et fotos ppi/dpi på Mac ved at åbne billedet i Fremviser, gå til Værktøjer og vælge ’Vis oplysninger’. På Windows kan du tjekke ppi/dpi ved at højreklikke på billedfilen, vælge ’Egenskaber’, og her ville du kunne se fotoets opløsning.

Omfang:

Artiklen må højst fylde 20.000 enheder med mellemrum eksklusiv billedtekster, forslag til videre læsning samt ’om forfatteren’.

Typografi:

 • §  Ved citat af fremmedsprogede gloser skal du bruge kursiv.
 • §  Ved direkte citater: Brug “gåseøjne”. Ved indirekte citater og andre variationer skal du bruge ‘det enkelte anførselstegn’. Eksempel:”Hakuna matata”, siger Pumba hele tiden. Det betyder ‘ingen problemer’.

Manuskriptet: Artiklen afleveres opstillet i følgende orden:

 • §  Titel: (rubrik) Kort og præcis og gerne lidt overraskende – tænk på titlen som en krog til at fange læserens opmærksomhed med.
 • §  Forfatter: Dit navn.
 • §  Manchet: (underrubrik) 2-5 linier som i få ord introducerer det centrale budskab i artiklen og skærper læserens lyst til at vide mere.
 • §  Underoverskrifter: (mellemrubrikker) For hver 4-5 afsnit/indryk laves en mindre overskrift.

Henvisninger:

 • §  Litteratur: Udelad eller begræns henvisninger mest muligt. Henvis for eksempel på én af følgende måder:
 • §  “Hele diskussionen er afstedkommet af Claude Lévi-Strauss, som i bogen Den vilde tanke satte fokus på…”
 • §  “Det var med bogen Money and the Morality of Exchange, at Maurice Bloch og Jonathan Parry omsider satte fokus på økonomiens…”
 • §  “Susanne Dybbroe skrev allerede i 1991 om problemfeltet, og siden er der…” Altså: brug ikke parenteser med årstal og sidetal

Anonymisering:

 • Når artiklen indsendes første gang, skal den være anonymiseret, således at den er klar til eksternt review. Senere i processen tilføjes navn og forfatterinfo.

Forslag til videre læsning:

 • Din artikel bør indeholde højst tre forslag til videre læsning. De opgives sidst i artiklen under overskriften ‘Forslag til videre læsning’.
 • Disse forslag skal ikke nødvendigvis være de samme som den litteratur, der er henvist til i selve artiklen (se ovenfor). Der kan således også nævnes flere end tre forfattere/tekster i selve artiklen.

Forslag til videre læsning skal opføres som i eksemplerne nedenfor:

 • Gudrunsdottir, Gudrun. Hvordan du skriver gode artikler. Peders Forlag. København 1997.
 • Larsen, Lars. Hvordan du hurtigt kommer langt væk. I: Al rejse er en udflugt. LarsensForlag. Herning 1996.
 • Monster, Mona. Trængsler ved ækvator. I: P. Monster & L. Høg (red) SnapsensAntropologi. Aalborg 1999. Pedersen, Peder. Hjemvendelsen søde notater. I: Tidskrift för den höga Norden, 1995: 2.

Om forfatteren:

 • Medsend 1-3 sætninger om dig selv, for eksempel dit nuværende arbejde, andre udgivelser eller senest afsluttede uddannelse. Disse oplysninger bringes i tidsskriftet efter forslag til videre læsning. Medsend endvidere et portrætfoto.

Keywords:

 • Oplys 3-5 keywords, som beskriver fokus i din artikel. Disse bruges blandt andet, når artiklen skal søges frem online.