Jordens Folk er et bredt formidlende, etnografisk tidsskrift, som Dansk Etnografisk Forening har udgivet siden 1965. Tidsskriftet udkommer to gange årligt. Hvert nummer har et specifikt tema og består af en række empiri-baserede artikler skrevet af antropologer. Jordens Folk drives af en gruppe af antropologer, som både arbejder i og udenfor de akademiske miljøer. Calls udsendes via foreningens og tidsskriftets Facebooksider.

Medlemmer af Dansk Etnografisk Forening modtager Jordens Folk med posten i marts og september. Klik her for at blive medlem. Ikke-medlemmer kan købe enkelt numre ved at skrive til kontakt@etnografiskforening.dk. Nyeste nummer koster 150 kr., ældre numre koster 100 kr., og numre, som er over to år gamle, koster 50 kr. Alle priser er inkl. porto.

Nye numre kan endvidere købes i museumsbutikken på Moesgård Museum.

Ansvarshavende redaktør: Kathrine Dalsgaard, Institut for Antropologi, Københavns Universitet, kathrine.dalsgaard@anthro.ku.dk>