JF 2020/1 Intimitet

Intimitet

Intimitet er dybt indlejret i antropologiens metoder. I lyset af både de potentialer og konsekvenser, der kommer heraf, vil dette nummer have til formål at dele de erfaringer, som vores intime møder i felten afstedkommer. De erfaringer, der forbliver tavse, skjulte, skamfulde eller er så ambivalente, at vi ikke ved, hvor vi skal placere dem. For et øjeblik har vi derfor inviteret til at åbne op for dagbøgernes hemmeligheder. Vores håb er, at det vil inspirere til en mere levende samtale om de oplevelser, vi som antropologer bærer på indersiden.

God læsning!