JF 2019/1 Debat

Debat: Årgang 1 2019

I dette nummer af Jordens Folk, redigeret af Christian Suhr og Carolina Sanchez Boe, undersøger vi antropologiens præmisser og muligheder i den offentlige debat.

Mangfoldigheden af perspektiver, tematikker, medier og lokaliteter, som præsenteres og behandles i artiklerne, viser med største tydelighed, at antropologer kan have en vigtig og vægtig stemme i samfundet – på mange forskellige måder.