JF 2014/3 KOLONIER

KOLONIER

JF_Lov forside lille

Fra 1500-tallet og helt op i det 20. århundrede var store dele af verden delt i to modsætninger: Kolonier og kolonisatorer. Storbritannien var verdens største imperium, der dækkede mere end 40 millioner kvadratkilometer, men også Sverige og Danmark-Norge blandede sig i kapløbet om kvadratkilometrene, og Danmark havde som bekendt besiddelser i Vestindien, Grønland og hentede slaver på Guldkysten.
Antropologien som disciplin voksede ud af denne relation mellem de koloniserede objekter og det imperialistiske subjekt. Kulturforskerne fik plads på de store opdagelsesrejser og kom hjem og beskrev de vilde mennesker, de havde mødt. I takt med afviklingen af kolonierne måtte relationen mellem antropologen og de mennesker, han studerede, ændres, og det moderne feltarbejde blev født.

I dag har langt de fleste tidligere kolonier opnået autonomi. Men selv om kolonitiden for længst er ophørt, er der stadig territorier i dag, som FN definerer som nutidige kolonier. Listen omfatter for eksempel Cayman Islands, Fransk Polynesien og Gibraltar.
Og rester af de koloniale relationer har bidt sig fast i vores sprog og kultur. Tag bare et ord som kolonialvarer. Post-kolonial teori beskæftiger sig blandt andet med den måde koloniale relationer reproduceres i diskurser længe efter at kolonien er afviklet.
I Danmarks største koloni, Grønland, er kolonitiden hverken glemt eller tilgivet. Som et af de første politiske initiativer tog den nye landsstyreformand Aleqa Hammond initiativ til nedsættelsen af en forsoningskommission, som skal sikre, at grønlændere ’forsoner sig med deres egen historie’. Det fik for nyligt forskere til at diskutere behovet for en dansk undskyldning til Grønland.

Kolonitiden er også blevet påberåbt i forbindelse med anti-homoseksulitetslovene i Uganda. Tilhængere af loven henter inspiration fra amerikanske evangelister og siger, at de sådan set bare bygger videre på en gammel lov indført af det engelske kolonistyre. Samtidig kalder de Vestens kritik af lovgivningen for kolonialisme. Men også på protest-siden påberåbes kolonialismen. ”Uganda’s gay ban is colonial hangover”, stod der således på et banner under en demonstration.

Selve ordet koloni kommer fra det latinske navn for landbrug med rod i Oldtidens bystater, der for at løse problemer med overbefolkning oprettede kolonier på frugtbare kyster. Det gør ’kolonierne’ interessante set fra et migrationsperspektiv. Selv om ordet i dag umiskendeligt smager af magtrelationer, så kan små etniske enklaver eller interessefællesskaber også finde på at kalde sig kolonier, som vi kender det fra den danske koloni Solvang i Californien, eller som når vores børn tager på koloni med børnehaven.

I dette nummer af JORDENS FOLK inviterer vi skribenter til at udforske de forskellige former for kolonier og koloniale relationer, som de kommer til udtryk i dag. Det kan være i tekster eller kulturel praksis, det kan være i Danmark eller på den anden side af jordkloden. Det kan være med afsæt i territorier, som i dag ikke har politisk autonomi, eller det kan være reproduktionen af et historisk kolonialt hegemoni, der er genstand for analysen.