JF 2014/1 NATTEN

NATTEN

JF_Natten

Omtrent en tredjedel af menneskers liv foregår om natten. Alligevel er det dagens aktiviteter, som optager langt de fleste antropologer. Det virker, som om antropologien er mørkeræd eller natteblind. Styret af dominerende metaforer som synet, lys og oplysning har antropologiens tendens til at studere dagen og menneskers vågne liv betydet, at natlige sider af menneskets eksistens er understuderet. I dette nummer af Jordens Folk inviterer vi etnografer til at begive sig ind i mørket og udforske, hvordan natten og mørket interagerer med forskelligartede kulturelle, sociale eller politiske relationer, aktiviteter og forestillinger.

Natten og dens tvilling, mørket, rummer kæmpe potentialer for antropologiske studier. De bliver ofte forbundet med frygt, fare, døden og det onde. I mange kulturer anses natten, mørket og drømmene for at være domæner, hvor afstanden mellem mennesker og ånder, rationalitet og fantasi er særligt lille og hvor områderne endog overlapper. Natten er et domæne, der har med ‘overskridelse’ og fremkomsten af ‘alternative sociale ordener’ at gøre. Dette udfoldes i meget forskellige sammenhænge som i shamanens åndemageri, på diskotekets erotiserede dansegulv, i rusen eller i natmandens ’uærlige’ arbejde i 1800-tallets danske byer. Også fra et fænomenologisk perspektiv er nattens cyklus og mørket antropologisk interessante. Fraværet af lys og synet aktiverer andre sanser og mere taktile erfaringer af omgivelserne og andre mennesker. Og i en verden, hvor mange mennesker har natarbejde, synes det relevant at undersøge, hvordan natlige arbejdscyklusser påvirker menneskers kropslige erfaringer og sociale relationer.

Natten udgør også et socialt og politisk domæne. På den ene side er natten mange steder i verden et domæne befolket af samfunds afvigere, udstødte og uciviliserede praksisser, hvorfor natten til stadighed er ustyrlig eller svær at regere for diverse autoriteter. På den anden side er natten også en arena hvor subkulturelle grupper, aktivistiske foreninger og revolutionære bevægelser forsøger at give rum for nye kulturelle udtryk, ideer og frihedskampe.