JF 2013/3 MORAL

MORAL

2013 - Nr. 3 - Moral

Hvordan tackler mennesker moralske dilemmaer? Hvordan kultiverer mennesker bestemte dyder og stræber efter moralsk perfektion, for sig selv og for andre? I hvilke situationer bliver moral væsentligt i folks liv? Hvad er relationen mellem etiske værdier og moralsk praksis?

Det er spørgsmål som disse, vi vil tage op med dette nummer af Jordens Folk. Antropologien har i en vis forstand altid beskæftiget sig med moralitet, men det er som regel sket indirekte, eksempelvis i studier af udveksling, slægtskab og religion og gennem begreber som etos og kultur.

Først indenfor det seneste årti er antropologer for alvor begyndt at interessere sig for moralitet som sådan og som en central drivkraft i menneskers liv – ligesom man har søgt at udvikle et begrebsapparat til at teoretisere moralitet, blandt andet med inspiration fra moralfilosofien.

Læs nummeret her