Formidlingspris

I 2015 kunne JORDENS FOLK fejre 50 års jubilæum. DANSK ETNOGRAFISK FORENINGS bestyrelse markerede dette jubilæum ved at indstifte DANSK ETNOGRAFISK FORENINGS Formidlingspris, som fremover vil blive uddelt en gang årligt. Prisen kan gives til enkeltpersoner eller grupper med tilknytning til det danske etnografiske og antropologiske miljø for fremragende formidling, hvor etnografisk viden har været sat på spil og har berørt, provokeret og engageret modtageren. Der kan være tale om tekst, tale, udstilling, film, event eller performance eller en persons virke i det hele taget. Det centrale er, at etnografiske og antropologiske perspektiver har været anvendt og bidraget med viden.

Juryen består af følgende medlemmer: En repræsentant fra DANSK ETNOGRAFISK FORENINGS bestyrelse, en repræsentant fra redaktionen af JORDENS FOLK, en person udvalgt af foreningens bestyrelse, samt for fremtiden en person valgt af og blandt foreningens medlemmer på årsmødet samt sidste års vinder.

Modtagere af formidlingsprisen:

2020: Thomas Hylland Eriksen
2019: Inger Sjørslev
2018: Christian Vium
2017: UNESCO samlingerne
2016: Christian Suhr
2015: Sine Plambech