Redaktion

REDAKTION

Jordens Folks redaktion:
Anders Emil Rasmussen
Astrid Oberboerbeck Andersen
Thomas Brandt Fibiger
Gitte Engholm
Anders Sybrandt Hansen
Ida Sofie Matzen
Hele Ilkjær
Marie Kolling
Claire Elisabeth Dungey
Grete Brorholt
Kathrine Dalsgaard
Amalie Vilslev Juel
Thea Skaanes
Carolina Sanchez Boe
Cecil Marie Schou Pallesen (ansvarshavende redaktør)

Manuskripter, bøger til anmeldelse, samt spørgsmål og kommentarer til JORDENS FOLK modtages gerne på redaktionens adresse:

Aarhus Universitet, Afdeling for Antropologi og Etnografi
Moesgård, 8270 Højbjerg

Tlf: 87162063 (tirsdag 10.00-12.00)
kontakt@etnografiskforening.dk
etnocmsp@cas.au.dk (direkte mail til vores ansvarshavende redaktør, Cecil)
Redaktionssekretær: Puk Willemoes Jensen