Redaktion

Jordens Folks redaktion består af en række antropologer, som arbejder både i og udenfor de danske forskningsmiljøer. Redaktionen skriver calls til nye numre, styrer reviewprocesserne og skriver reportager, interviews, anmeldelser og portrætter. Sommetider samarbejder redaktionsmedlemmerne med gæsteredaktører. Når der er ledige pladser i redaktionen, annonceres det på tidsskriftets Facebookside.

Jordens Folks redaktion:
Astrid Oberboerbeck Andersen, Thomas Brandt Fibiger, Janne Flora, Anders Sybrandt Hansen, Ida Sofie Matzen, Helene Ilkjær, Marie Kolling, Claire Elisabeth Dungey, Grete Brorholt, Kathrine Dalsgaard, Thea Skaanes, Carolina Sanchez Boe, Kathrine Mandrup Bach, Katrine Broch Hansen, Kirstine S. Hansen, Mathias Krabbe, Kenni Hede, Thomas Randrup Pedersen, Therese Thim, Annika Isfeldt, Iben Duvald Pedersen, Cecil Marie Schou Pallesen (ansvarshavende redaktør).