Kommende numre

KOMMENDE NUMRE

I foråret 2020 udkommer temanummer 55.1 om Intimitet.
I efteråret  2020 udkommer temanummer 55.2 om Systemer.

Intimitet

JORDENS FOLK 55.1 Forår 2020
Tema: Intimitet
Frist for indsendelse abstracts er ovre. 

I temanummeret INTIMITET inviterer vi til, at lade fæstnede erfaringer flyde ud i en strøm, hvor de deles. Det er en mulighed, for at artikulere de tavse sider af feltarbejdet, og give dem et offentligt liv. At udveksle de intime aftryk, der måske afskrives som rester, eller tænkes som værende i konflikt med analysen, men som alligevel kan rumme overraskende potentialer. Hvordan forholder vi os til dét, der lever i sammenfiltringerne mellem det faglige og personlige? Mellem nærhed og distance?
Kan vores intime erfaringer og møder i feltarbejdet inspirere os til at gentænke, hvad der er fagligt brugbart?

Systemer

JORDENS FOLK 55.2 Efterår 2020
Tema: Systemer
Deadline for abstracts er 10/12 2019 – abstracts indsendes til kjersgaard@dps.aau.dk
Deadline for færdige artikler er 1/3 2020

Efteråret 2020s udgivelse af Jordens Folk kigger nærmere på SYSTEMER.
Et SYSTEM er blevet forstået som et afgrænset hele bestående af flere gensidigt afhængige
og interagerende dele. Systemer virker typisk ved, at nogen/noget bliver bearbejdet for
dernæst tage en anden form eller status.

Siden den tidlige antropologi har tænkning i og omkring SYSTEMER informeret vores analytiske begrebsapparat. Lig en organisme, hvor alle dele (dvs. organer) udfører vitale funktioner ift. organismens overlevelse, betragtede blandt andre Emile Durkheim samfunds sammenhængskraft og reproduktion som udtryk for en modus operandi, kendetegnende for systemer. Siden Emile Durkheim har antropologien imidlertid indrømmet sine informanter mere agens og udfordret vores systemtænkning.

Læs Call’et her 

ARTIKLER UDEN FOR TEMA

JORDENS FOLK bringer også artikler uden for tema. Har du en ide til en artikel, du gerne vil skrive i dette tidsskrift? Så send et abstrakt for artiklen (max 200 ord) til kontakt@etnografiskforening.dk,  i emnefeltet skal der stå Artikel uden for tema. Vi er især interesseret i artikler, som på baggrund af spændende etnografi fra dit feltarbejde kan vise, hvordan antropologi kan bidrage til forståelsen af sociale og kulturelle forhold i verden i dag.

Artikler uden for tema følger den almindelige forfattervejledning og vil ligeledes blive fagfællebedømt. Artikler skal som udgangspunkt være baseret på egen empiri og skrives i JORDENS FOLKS bredt formidlende stil og samtidig være fagligt interessante. Artiklen må højst være 20000 anslag og være ledsaget af illustrationer.

JORDENS FOLKS NYE FORMAT

I 2015 fejrede JORDENS FOLK 50 års jubilæum. I den forbindelse ændrede vi tidsskriftets format, så det fremover udkommer to gange om året med større numre. Her vil der både være temaartikler og artikler uden for tema, interviews, reportager og anmeldelser. Artikler i JORDENS FOLK er fra 2015 fagfællebedømt.