Kommende numre

KOMMENDE NUMRE

I efteråret  2019 udkommer temanummer 54.2 om Kød.
I foråret 2020 udkommer temanummer 55.1 om Intimitet.

Intimitet

JORDENS FOLK Forår 2020
Tema: Intimitet

I temanummeret INTIMITET inviterer vi til, at lade fæstnede erfaringer flyde ud i en strøm, hvor de deles. Det er en mulighed, for at artikulere de tavse sider af feltarbejdet, og give dem et offentligt liv. At udveksle de intime aftryk, der måske afskrives som rester, eller tænkes som værende i konflikt med analysen, men som alligevel kan rumme overraskende potentialer. Hvordan forholder vi os til dét, der lever i sammenfiltringerne mellem det faglige og personlige? Mellem nærhed og distance?
Kan vores intime erfaringer og møder i feltarbejdet inspirere os til at gentænke, hvad der er fagligt brugbart?

ARTIKLER UDEN FOR TEMA

JORDENS FOLK bringer også artikler uden for tema. Har du en ide til en artikel, du gerne vil skrive i dette tidsskrift? Så send et abstrakt for artiklen (max 200 ord) til kontakt@etnografiskforening.dk. Vi er især interesseret i artikler, som på baggrund af spændende etnografi fra dit feltarbejde kan vise, hvordan antropologi kan bidrage til forståelsen af sociale og kulturelle forhold i verden i dag.

Artikler uden for tema følger den almindelige forfattervejledning og vil ligeledes blive fagfællebedømt. Artikler skal som udgangspunkt være baseret på egen empiri og skrives i JORDENS FOLKS bredt formidlende stil og samtidig være fagligt interessante. Artiklen må højst være 20000 anslag og være ledsaget af illustrationer.

JORDENS FOLKS NYE FORMAT

I 2015 fejrede JORDENS FOLK 50 års jubilæum. I den forbindelse ændrede vi tidsskriftets format, så det fremover udkommer to gange om året med større numre. Her vil der både være temaartikler og artikler uden for tema, interviews, reportager og anmeldelser. Artikler i JORDENS FOLK er fra 2015 fagfællebedømt.