JF 2015/2 FORUDSIGELSER

FORUDSIGELSER

JF_etnoidagforside lille

Morgendagen kommer af sig selv – eller gør den? Det er et særligt menneskeligt kendetegn ikke blot at tænke ud over det forhåndenværende, men i høj grad at tilrette handlinger i øjeblikket i forhold til forestillinger om det, der er sket eller vil ske. Lige som fortiden er en kilde til forståelse og handling i nutiden, øver også fremtiden indflydelse på, hvordan der skal planlægges, forberedes, eller blot ventes.

Fortiden og fremtiden er således ikke distinkte tidsenheder, der eksisterer afgrænset fra nutiden i menneskets fantasi, men kan i høj grad ses som aktive entiteter, der rækker ind i nutiden og former menneskers handling. I dette nummer af Jordens Folk sætter vi fokus på det aspekt af fremtiden, vi kender som forudsigelser. Traditionelt er forudsigelser i antropologien blevet behandlet som et aspekt af magi, og dermed som et kendetegn for den irrationelle, primitive Anden. I takt med at antropologer er begyndt at interessere sig mere for den vestlige verden, og socialforskere generelt argumenterer for, at også såkaldt moderne, ekspertdominerede samfund er kendetegnet ved bevidstheden om usikkerhed og risiko, er det dog blevet nærliggende ikke blot at anskue forudsigelser som noget, der hører til i en traditionel ”irrationel-religiøs” sfære, men som noget, der også kan observeres inden for et ”rationelt-videnskabeligt” paradigme.

Forudsigelser kan dermed ses som et udtryk for et fællesmenneskeligt grundvilkår, nemlig at skulle forholde sig til fremtiden fra en nutidig position, det være sig gennem religiøse profetier, anslåelse af kommende klimaforandringer, makroøkonomiske prognoser eller planlægning af kostplaner ud fra et personligt fremtidigt helbredsperspektiv.