Category Archives: Tidligere numre

JF 2013/3 MORAL

MORAL

2013 - Nr. 3 - Moral

Hvordan tackler mennesker moralske dilemmaer? Hvordan kultiverer mennesker bestemte dyder og stræber efter moralsk perfektion, for sig selv og for andre? I hvilke situationer bliver moral væsentligt i folks liv? Hvad er relationen mellem etiske værdier og moralsk praksis?

Det er spørgsmål som disse, vi vil tage op med dette nummer af Jordens Folk. Antropologien har i en vis forstand altid beskæftiget sig med moralitet, men det er som regel sket indirekte, eksempelvis i studier af udveksling, slægtskab og religion og gennem begreber som etos og kultur.

Først indenfor det seneste årti er antropologer for alvor begyndt at interessere sig for moralitet som sådan og som en central drivkraft i menneskers liv – ligesom man har søgt at udvikle et begrebsapparat til at teoretisere moralitet, blandt andet med inspiration fra moralfilosofien.

Læs nummeret her

JF 2013/4 UDVEKSLING

UDVEKSLING

2013 - Nr. 4 - Udveksling

De klassiske antropologiske studier har lært os, at udvekslingens principper er grundstenen i sociale relationer. Samfundet manifesteres gennem udvekslingen af ord, høfligheder og ikke mindst gaver, som stadig er arketypen på et udvekslingsobjekt. Gaver forpligter og skaber sociale bånd, og der kan være gaver, der er så hellige, at de altid skal returneres til den oprindelige donor. Til andre tider kan gaver defineres som uforpligtende, altruistiske, ’giftige’ samt hemmelige. Vi giver gaver til fødselsdagsfester, bryllupper og sågar i forbindelse med  verdensomspændende katastrofer. Vi giver af kærlighed og solidaritet men også af pligt eller som kalkulerede forsøg på manipulation.

Der findes en uendelig variation i måder at udveksle, dele, påtvinge og gengælde, som forskellige etnografiske bidrag længe har søgt at udforske og nuancere, og i det hele taget er udvekslingsdebatten svær at afgrænse, for hvornår indebærer en social relation ikke udveksling? Udveksling har været et af antropologiens vigtigste omdrejningspunkter og emnet har bredt sig til at være diskuteret og analyseret også uden for fagets grænser. Spørgsmålet er i hvilken grad udveksling stadigvæk formår at samle antropologien som et fag, der beskæftiger sig med sociale relationer fra vidt forskellige regioner og virkeligheder.

Læs nummeret her