All posts by Puk Willemoes Jensen

JF 2019/2 KØD

KØD

Kødets biografi frem til vores middagsborde er, som I kan se i dette temanummer, en kraftfuld case, der trækker på vores forestillingsevner, vores følelser, vores økonomi (både den profane og sakrale) og som udkrystalliserer de smagshierarkier, vi orienterer os efter. Vi håber dette nummers samling af artikler giver anledning til at tænke over kødets mange lokale og globale betydninger og ønsker jer god læsning!

JF 2018/2 Afslutninger

Afslutninger

I dette nummer af Jordens Folk følger vi afslutninger og forestillinger om afslutninger i syv artikler med fokus på Nord- og Sydeuropa, Canada, Afghanistan og Kenya. Forfatterne undersøger, hvad det betyder, at noget slutter. Hvilken kulturel betydning og kraft har afslutninger? Og hvordan kan vi bedst etnografisk udforske og forstå det, der allerede er forbi eller det, som er ved at rinde ud? Vi ved, at livet og verden engang når sin afslutning. Det gode antropologiske spørgsmål er, hvordan vi forholder os til det, og hvad det betyder for de liv, vi fører – både i vore egne samfund og i andres. Nummeret rummer også to artikler uden for tema.