All posts by Puk Willemoes Jensen

JF 2018/2 Afslutninger

Afslutninger

I dette nummer af Jordens Folk følger vi afslutninger og forestillinger om afslutninger i syv artikler med fokus på Nord- og Sydeuropa, Canada, Afghanistan og Kenya. Forfatterne undersøger, hvad det betyder, at noget slutter. Hvilken kulturel betydning og kraft har afslutninger? Og hvordan kan vi bedst etnografisk udforske og forstå det, der allerede er forbi eller det, som er ved at rinde ud? Vi ved, at livet og verden engang når sin afslutning. Det gode antropologiske spørgsmål er, hvordan vi forholder os til det, og hvad det betyder for de liv, vi fører – både i vore egne samfund og i andres. Nummeret rummer også to artikler uden for tema.

JF 2019/1 Debat

Debat: Årgang 1 2019

I dette nummer af Jordens Folk, redigeret af Christian Suhr og Carolina Sanchez Boe, undersøger vi antropologiens præmisser og muligheder i den offentlige debat.

Mangfoldigheden af perspektiver, tematikker, medier og lokaliteter, som præsenteres og behandles i artiklerne, viser med største tydelighed, at antropologer kan have en vigtig og vægtig stemme i samfundet – på mange forskellige måder.