Indkaldelse for artikelforslag

Indkaldelse af artikelforslag

Jordens Folk 2018, årgang 53 nr. 1-2

Både inden for og uden for temaet: GÆLD
Gæld findes i alle samfund og alle samfundslag. Gæld stiftes og forhandles i relationer mellem mennesker, såvel som mellem mennesker og institutioner, institutioner imellem og i relationer mellem mennesker og overmenneskelige størrelser som guder, ånder og forfædre. Gæld har været genstandsfelt for antropologiske undersøgelser siden de klassiske studier af udvekslingsfænomener som potlatch i Nordamerika og kula i Melanesien, hvor gæld i kraft af gengældelsesforpligtigelser var centralt for opretholdelsen af eksisterende økonomiske og sociale systemer. Nyere antropologiske studier af gæld spænder bredt. Fra liv på kredit blandt underklassen i Chile, over den nye middelklasse i Sydafrika, og de problemer der opstår i deres bestræbelser på at leve et middelklasse liv, til migranter med kurs mod Europa, der står i gæld til menneskesmuglere med uoverstigelige beløb.
For mange nationale økonomier er gæld blevet en hjørnesten – lånte penge finansierer staters ud-gifter og Danmark alene har pt. en offentlig gæld på ca. 850 milliarder kroner. Men også privatgæld bliver betragtet som en nødvendighed for at sikre økonomiens opretholdelse og vækst, og som bor-gere tilskyndes vi til at optage boliglån og forbrugslån. For udlåner, og for eksempelvis inkassofir-maer, genererer gæld ofte profit. For låneren kan forbrugerkredit opleves som muliggørende og måske ligefrem velfærdsforøgende, men måske kun for en stund – for gæld kan have en stærk social slagside.
I dette nummer af Jordens Folk inviterer vi artikelforslag, der bringer nye perspektiver på et gammelt fænomen: gæld. Vi ønsker at sætte fokus på, hvordan gæld påvirker menneskers liv på forskellig vis – set fra låner eller udlåners perspektiv eller dem der påvirkes af andres gældsætning som fx familiemedlemmer. Hvad sker der, når penge bliver lånt men ikke tilbagebetalt? Eller når mennesker står i gæld til andre på anden vis? Hvordan påvirker gæld sociale relationer? Hvilke sociale handlerum skaber gæld, og hvordan påvirker denne gæld folks perspektiver på fremtiden? Og hvordan kan en fortid med gæld påvirke nutiden og fremtiden? Artiklerne skal være formidlet i et let forståeligt, bredt formidlende sprog, og som hovedregel være funderet i egne undersøgelser. Se også forfattervejledningen på: etnografiskforening.dk
Temaredaktion: Marie Kolling og Stine Puri
Abstracts til temanummeret sendes til: Marie Kolling, marie@sam.sdu.dk
Abstracts for artikler uden for tema sendes til: Thomas Fibiger thomas.fibiger@cas.au.dk
Deadline for alle abstracts (8-10 linjer): 16. juni 2017
Svar på abstracts: 30. juni
Deadline for artikler (maks. 20.000 anslag): 15. september 2017
Artiklerne sendes herefter til fagfællebedømmelse
Forventet udgivelse: Marts 2018