Generalforsamling

GENERAL FORSAMLING I DANSK ETNOGRAFISK FORENING
Fredag d. 27. oktober 2017 kl. 16.15
Mødelokalet, bygning 4335, lokale 133, Moesgaard

DAGSORDEN:
1) Godkendelse af dagsorden

2) Valg af referent

3) Formandens beretning

4) Kasserens fremlæggelse af foreningens regnskab og budget

5) Valg til bestyrelsen

6 )Evt.