Generalforsamling

GENERAL FORSAMLING I DANSK ETNOGRAFISK FORENING
Onsdag den 30. november kl. 17.30-18.00 i lokale 133, bygn. 4235 på Moesgård

Generalforsamlingen afvikles efter følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Valg til bestyrelsen
5. Udpegning af revisor
6. Evt.