Kommende numre

KOMMENDE NUMRE

I 2017 udkommer som vanligt to dobbeltnumre. Nummer 1-2 med temaet VÆRDI og nummer 3-4 med temaet FLUGT.

I 2018 udkommer temanummer 1-2 om GÆLD.
       Forventet udgivelse: Marts 2018

I 2018 udkommer temanummer 3-4 om Afslutninger
Deadline for artikelforslag (200 ord): 1. oktober 2017
       Deadline for artikler (15-20.000 anslag): 15. januar 2018
       Forventet udgivelse: Efterår 2018
       Læs mere nedenfor. 

Indkaldelse af artikelforslag til “Afslutninger

Redaktører: Mads Daugbjerg, Helene Ilkjær, Thomas Fibiger

Hvad betyder det, at noget slutter? Hvilken kulturel betydning og kraft har afslutninger? Hvilken status og betydning har ting, traditioner, fællesskaber og liv, når de ender? Og hvordan kan vi bedst etnografisk udforske og forstå det, der allerede er forbi eller det, som er ved at rinde ud?

Antropologiens faghistorie kan med en meget bred pensel tegnes op som en bevægelse fra et tidligt fokus på kulturer som præget af uforanderlighed til en senere optagethed af forandring og dynamik. Tidligere tiders teorier om strukturelle og funktionelle systemers stabilitet og reproduktion er op gennem det tyvende århundrede blevet afløst af forskellige retninger, der i stigende grad har understreget kulturers, fællesskabers og andre fænomeners vedblivende tilblivelse, plasticitet og forhandling.

Naturligvis forudsætter enhver teori om forandring og dynamik også, at noget slutter eller ombrydes. Alligevel er det påfaldende, at megen nyere teori – for eksempel i den engelsksprogede litteratur, hvor begreber om ”emergence”, ”becoming” eller ”potentiality” florerer – har langt mere fokus på det, der er i proces, ved at blive til, og på at kigge fremad i tid, end på det, som afsluttes, kastes bort eller rinder ud.

Disse teoretiske udviklinger er der ikke noget galt med, og de har bragt mange skelsættende indsigter med sig. Men i dette nummer af Jordens Folk tillader vi os at sætte dette i baggrunden og i stedet fokusere på alt det, der afsluttes. Vi indkalder hermed artikelforslag, der med baggrund i etnografiske undersøgelser kan belyse, hvordan man forskellige steder i verden tillægger afslutninger betydning, og som kan bidrage til en antropologisk forståelse af afslutningers kulturelle kraft.

  • Deadline for artikelforslag (200 ord): 1. oktober 2017
  • Deadline for artikler (15-20.000 anslag): 15. januar 2018
  • Forventet udgivelse: Efterår 2018
  • Artikelforslag sendes til Thomas Fibiger: thomas.fibiger@cas.au.dk

Bemærk at Jordens Folk er fagfællebedømt, og at artikler udenfor nummerets tema også er meget velkomne – se nedenfor.

JORDENS FOLK er et bredt formidlende, fagfællebedømt etnografisk tidsskrift, der henvender sig til alle med interesse i etnografi og de verdener, etnografien undersøger. Se forfattervejledning her.

ARTIKLER UDEN FOR TEMA

JORDENS FOLK bringer også artikler uden for tema. Har du en ide til en artikel, du gerne vil skrive i dette tidsskrift? Så send et abstrakt for artiklen (max 200 ord) til kontakt@etnografiskforening.dk. Vi er især interesseret i artikler, som på baggrund af spændende etnografi fra dit feltarbejde kan vise, hvordan antropologi kan bidrage til forståelsen af sociale og kulturelle forhold i verden i dag.

Artikler uden for tema følger den almindelige forfattervejledning og vil ligeledes blive fagfællebedømt. Artikler skal som udgangspunkt være baseret på egen empiri og skrives i JORDENS FOLKS bredt formidlende stil og samtidig være fagligt interessante. Artiklen må højst være 20000 anslag og være ledsaget af illustrationer.

JORDENS FOLKS NYE FORMAT

I 2015 fejrede JORDENS FOLK 50 års jubilæum. I den forbindelse ændrede vi tidsskriftets format, så det fremover udkommer to gange om året med større numre. Her vil der både være temaartikler og artikler uden for tema, interviews, reportager og anmeldelser. Artikler i JORDENS FOLK er fra 2015 fagfællebedømt.